Toàn cảnh VNews

Nga tập trận quy mô tại Thái Bình Dương

10/06/2021, 21:57

Ngày 10/6, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn tại khu vực trung tâm của Thái Bình Dương nhằm mục tiêu phối hợp hoạt động của các lực lượng hoạt động ở những khu vực biển xa.

banner