Toàn cảnh VNews

Người nước ngoài nhập cảnh vào Lào phải mua bảo hiểm COVID-19

01/03/2021, 19:01

Bảo hiểm COVID-19 có giá 100 USD/người cho những người từ 1 đến 90 tuổi và sẽ hết hạn sau 14 ngày.

banner