Toàn cảnh VNews

Nỗ lực chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo

28/12/2020, 18:28

Gần 80% học sinh Việt Nam được học trực tuyến trong thời gian nghỉ học do dịch COVID-19, cao hơn mức trung bình của các nước OECD. Điều này cho thấy giáo dục Việt Nam hoàn toàn có khả năng đi đầu trong chuyển đổi nếu quyết tâm và có chiến lược bài bản.