Toàn cảnh VNews

Sơn La phòng chống rét cho học sinh vùng cao

01/01/2021, 08:48

Thời gian qua, các đợt không khí lạnh tăng cường gây rét đậm, rét hại kéo dài đã ảnh hưởng không nhỏ sức khỏe và việc học tập của học sinh vùng cao tại tỉnh Sơn La. Để bảo đảm sức khỏe và duy trì tỷ lệ chuyên cần, các trường học đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giữ ấm cho học sinh từ bậc mầm non đến trung học cơ sở.