Toàn cảnh VNews

Thêm một đơn vị được xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2

30/04/2021, 21:24

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa cấp giấy chứng nhận đủ năng lực xét nghiệm khẳng định virus SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật realtime RT-PCR cho khoa Xét nghiệm-Chẩn đoán hình ảnh- Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

banner