Toàn cảnh VNews

Theo gương Bác

22/06/2021, 18:38

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII diễn ra ngày 12/6 đã khẳng định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiên tiến, điển hình có sức lan tỏa trong xã hội. Đến nay, học tập và làm theo gương Bác đã trở thành một việc làm thường xuyên, nề nếp và trở thành hành động hằng ngày của nhiều cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thúc đẩy hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, cũng như củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

banner