Toàn cảnh VNews

Tiếp bước cha anh làm nghìn việc tốt

15/05/2021, 22:20

Ngày 15/5/2021 tròn 80 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh. Trong suốt chiều dài lịch sử ấy, các phong trào và hoạt động của Đội đã khuyến khích thiếu niên, nhi đồng biết vượt khó để học tập tốt, rèn luyện tốt, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ, mai này trở thành người công dân mới, góp phần xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu đẹp. Và trong những phong trào ấy có một phong trào có sức sống lâu bền nhất trong lịch sử Đội và còn giữ nguyên giá trị, tính thời sự, thiết thực với 58 năm từ khi ra đời. Nghìn việc tốt đã trở thành sự khuyến khích để thế hệ măng non cùng nhau phấn đấu học tập tốt, rèn luyện tốt và làm những việc tử tế.

banner