Toàn cảnh VNews

Trả lại "sân chơi" đúng nghĩa cho học sinh

03/04/2021, 11:52

Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia năm 2021 vừa kết thúc đang gây xôn xao dư luận. Bởi, với sự xuất hiện nhiều đề tài được coi là "khủng", phải tương đương với các luận án tiến sĩ chứ không còn nằm trong tầm khả năng của học sinh phổ thông.

banner