Toàn cảnh VNews

Trà Vinh trao 2,5 tỷ đồng cho các đơn vị phòng, chống dịch COVID-19

21/06/2021, 22:36

Chiều 21/6, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức trao 2,5 tỷ đồng cho 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, Bệnh viện Dã chiến số 1 và Trung Đoàn 926 để các đơn vị này có thêm nguồn lực thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Đây là nguồn kinh phí được xuất từ nguồn vận động ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19 được tỉnh Trà Vinh phát động ngày 27/5.

banner