Toàn cảnh VNews

WHO lập trung tâm thu thập thông tin đại dịch toàn cầu

06/05/2021, 06:45

Theo thông báo mới của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Bộ Y tế Đức, một trung tâm toàn cầu mới có chức năng thu thập dữ liệu về đại dịch COVID-19 sẽ được thành lập tại thủ đô Béc-lin của Đức. Đây là sáng kiến được triển khai để có thêm dữ liệu cho quá trình phân tích virus SARS-CoV-2.

banner