Toàn cảnh VNews

Bình Định đảm bảo an toàn phòng dịch cho học sinh

01/03/2021, 21:09

Ngày 1/3, trên 320.000 học sinh các cấp học tại tỉnh Bình Định đi học trở lại. Công tác đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19 cho học sinh được tỉnh đặt lên hàng đầu.