Toàn cảnh VNews

Cửu đỉnh trong hoàng cung Huế là di sản tư liệu thế giới

17/06/2021, 07:47

Trung tâm Di tích cố đô Huế cho biết đã hoàn thiện hồ sơ gửi Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch xem xét cho ý kiến trước khi đệ trình UNESCO công nhận Cửu đỉnh là di sản tư liệu thế giới.

banner