Toàn cảnh VNews

Dự án nhiệt điện Sông Hậu 1 hòa lưới điện quốc gia

26/11/2020, 22:10

Ngày 26/11, tại Hậu Giang, chủ đầu tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Sông Hậu 1 cùng tổng thầu là Tổng công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA) đã tổ chức hòa đồng bộ lưới điện lần đầu tổ máy số 1,dự án nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1 vào hệ thống điện Quốc gia 500kV.