Toàn cảnh VNews

Hà Nam lập Khu bảo tồn sinh cảnh Voọc mông trắng

19/04/2021, 12:17

Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voọc mông trắng tại huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) có khoảng 100 cá thể Vọoc mông trắng, lớn thứ 2 thế giới, chỉ sau khu bảo tồn ngập nước Vân Long (tỉnh Ninh Bình).

banner