Toàn cảnh VNews

Phát triển phong trào marathon quần chúng

27/03/2021, 06:50

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã đề xuất với Liên đoàn Điền kinh châu Á và Đông Nam Á tạo điều kiện cho các vận động viên Việt Nam, trong đó có các vận động viên phong trào có cơ hội trải nghiệm thi đấu tại SEA Games 31 thông qua việc chạy đồng hành.

banner