Toàn cảnh VNews

Phục tráng rừng luồng giúp người dân vùng biên giảm nghèo

09/05/2021, 21:12

Nhằm ngăn chặn tình trạng rừng luồng bị suy thoái và phát triển kinh tế cho người dân, giai đoạn 2016-2021, tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện đề án trồng thâm canh, phục tráng rừng luồng trên địa bàn 7 huyện miền núi. Đến nay, toàn tỉnh đã thâm canh phục tráng được 12.980 ha rừng Luồng, khối lượng luồng sau khi trồng phục tráng tăng cao, măng trồng to hơn trước, thu nhập người dân ngày càng nâng cao nhờ trồng luồng.

banner