Toàn cảnh VNews

Quản lý rủi ro thiên tai hướng đến người khuyết tật

18/04/2021, 07:50

Việt Nam chúng ta là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, biến đổi khí hậu, đặc biệt là bão và lũ lụt. Năm 2020 vừa qua có thể nói là năm có nhiều diễn biến thiên tai bất thường, cực đoan xảy ra nhất, gây ra những thiệt hại to lớn về người và tài sản. Và có thể thấy trong cuộc chiến chống lại thiên tai thì người khuyết tật chính là những người dễ bị tổn thương nhất.

banner