Toàn cảnh VNews

TP.HCM sắp xếp lại các cơ quan báo chí

29/04/2021, 13:21

Theo Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí đến năm 2025, có 5 cơ quan báo chí trực thuộc UBND TP.HCM gồm: Báo Pháp luật TP.HCM, Tạp chí Du lịch TP.HCM, Tạp chí Giáo dục TP.HCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn và Tạp chí Kinh tế Sài Gòn. Đây là quyết định được công bố sáng 29/4.

banner