Toàn cảnh VNews

Từ trưa 8/6, Quảng Ninh mở lại dịch vụ, du lịch nội địa

08/06/2021, 17:22

Từ 12h00 ngày 8/6, Quảng Ninh cho phép mở lại một số loại hình kinh doanh dịch vụ và các hoạt động du lịch nội tỉnh trên cơ sở chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh.

banner