Toàn cảnh VNews

12.000 tân binh kết thúc khóa huấn luyện tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

11/06/2021, 17:18

Sáng 11/6, Bộ Công an đã tổ chức lễ bế giảng huấn luyện 12.000 tân binh thực hiện nghĩa vụ năm 2021 trên toàn quốc. Đây là năm đầu tiên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được giao chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc tổ chức huấn luyện công dân thực hiện có nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân của Công an các địa phương trên toàn quốc (trừ công an Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh).

banner