Toàn cảnh VNews

Ninh Bình ra công điện 01 về ứng phó với vùng áp thấp

12/06/2021, 14:23

Để chủ động ứng phó với diễn biến vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và gió mùa Tây Nam trên Biển Đông, ngày 11/6, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiến cứu nạn tỉnh Ninh Bình có Công điện số 01/ về ứng phó với vùng áp thấp trên Biển đông.

banner