Toàn cảnh VNews

Tranh tường bích họa - Thông điệp ý nghĩa về cuộc sống

10/05/2021, 06:39

Những đường tranh bích họa đang ngày càng xuất hiện ở nhiều nơi mang đến diện mạo mới cho các khu dân cư và cũng chứa đựng nhiều thông điệp ý nghĩa.

banner