Toàn cảnh VNews

Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4/2021

01/05/2021, 11:24

Tháng 4/2021, Việt Nam lần thứ hai đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ 2020-2021. Đây là trọng trách đa phương đầu tiên mà Việt Nam đảm nhiệm sau thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Việc Việt Nam hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an tháng 4/2021 đã thể hiện rõ trách nhiệm của một ủy viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc luôn thúc đẩy đồng thuận chung, nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột, khẳng định vị thế của Việt Nam ngày càng cao trên trường quốc tế.

banner