Toàn cảnh VNews

Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Bảo vệ môi trường

24/10/2020, 11:26

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 24/10, Quốc hội đã nghe Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) và thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật (sửa đổi) lần này.

banner