Thời tiết Tết Nguyên đán sẽ như thế nào?

06-08-2021, 16:34

Tổng cục Khí tượng Thủy văn đã thông tin về tình hình thời tiết trước, trong Tết Nguyên đán và cách để người dân có thể cập nhật thông tin về thời tiết nhanh nhất tại Hội thảo khai thác và sử dụng thông tin dự báo, cảnh báo thủy văn phục vụ cộng đồng diễn ra chiều 26/1.

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Môi Trường - Công nghệ

Xem thêm