Tận dụng triệt để nguồn nước xả từ hồ chứa

06-08-2021, 16:28

Từ 0 giờ đêm 25/1, các hồ thủy điện bắt đầu xả nước đợt hai phục vụ gieo cấy lúa đông xuân khu vực đồng bằng Sông Hồng và Trung Du Bắc Bộ. Kiểm tra ngày đầu tiên lấy nước đợt hai tại các địa phương, Tổng cục Thủy lợi nhấn mạnh, đây là đợt xả chính, đề nghị các địa phương tận dụng triệt để nguồn nước xả về, tránh thất thoát, lãng phí.

Môi trường – Công nghệ

Môi trường

Môi Trường - Công nghệ

Xem thêm